Private marketplace – czym jest i jakie niesie korzyści?

Private marketplace – czym jest i jakie niesie korzyści?

Rynek reklamy w Internecie wciąż się zmienia. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej gdy wprowadzane są nowsze technologie, a specjaliści używają różnych pojęć na ich określenie. Z tego względu zdecydowaliśmy się wyjaśnić niektóre z pojęć i rozwiać pojawiające się w związku z tym nieścisłości. Zacznijmy od Private marketplace. Czym jest PMP oraz jakie korzyści oferuje dla Wydawców, jak i Reklamodawców.


Private marketplace, znany również jako PMP, Private Exchange, Private Auction I Closed Auction, jest wirtualną powierzchnią, na której organizowane są przetargi między Wydawcami a Reklamodawcami. Podczas transakcji czynione są ustalenia dotyczące zakupu i przepływu powierzchni reklamowej w Internecie.
Cechą, która wyróżnia PMP jest koncepcja wyłączności. Oznacza to, że Wydawcy wskazują Reklamodawców, których chcą zaprosić do aukcji. Jednakże ofertę zakupu powierzchni kierują tylko do wybranej grupy. Część negocjacyjna wymaga zwykle interakcji pomiędzy przedstawicielami obu stron, podczas gdy strona techniczna aukcji prowadzona jest automatycznie.

Korzyści dla wydawców:
– możliwość nakładania wyższych stawek (dzięki stopniom cenowym – większa przejrzystość)
– mniejsza ilość powierzchni sprzedanej na wolnym rynku za najniższą cenę
– możliwość zażądania od reklamodawców, aby inwestowali w większe, długoterminowe kontrakty na bezpośrednim PMP
– model dostępny na wielu największych platformach programmatic
– możliwość zastąpienia zespołu sprzedażowego technologią

Korzyści dla Reklamodawców:
– dostęp do bazy Wydawców,
– możliwość zarządzania powierzchnią
– wprowadzanie natychmiastowych zmian kryteriów kierowania
– większa kontrola nad kupnem powierzchni
– szybsza optymalizacja

Mimo, że PMP ma pewne ograniczenia, chociażby w czasie, to pewne jest że oferuje gwarantowane korzyści dla Wydawców jak i Reklamodawców. Wydawcy przede wszystkim mają kontrolę nad doborem dostarczycieli reklam. Zaś w tym samym czasie, Reklamodawcy mają swobodny dostęp do powierzchni reklamowej. Równocześnie, obie strony oferują przejrzyste warunki procesu negocjacyjnego, co pomaga kontrolować dwoje działania i wybrać to, co dla dwóch stron jest najlepsze. Dodatkowo, nabywcy powierzchni reklamowej mają jeszcze inne istotne korzyści, posiadają cenne informacje o wydawcach oraz mają prawo pierwokupu powierzchni.

Podsumowując, PMP służy jako pomost między sprzedażą bezpośrednią a rozwiązaniami programowymi. Korzyści są obopólne. Z jednej strony, automatyczny proces negocjacji i przepływu informacji zwiększa wydajność procesów sprzedażowych, targetowanie odbywa się w aktualnym czasie, zmiana możliwa w każdym czasie, dostosowanie kreacji pod każdą powierzchnię. Z drugiej natomiast, pomiędzy Wydawcą a Reklamodawcą zawiązuje się bezpośrednia i przejrzysta relacja, a każda oferta że jest personalizowana.

Z pewnością można powiedzieć, że PMP może być cennym elementem digitalowej strategii medialnej marki. Jednak w celu stworzenia odpowiedniego planu ważne jest, aby przetestować, sprawdzić i w razie potrzeby optymalizować naszą strategię.

 

Zdjęcie: Photo credit: Ministerio TIC Colombia via Remodel Hackers / CC BY